2017-2018 Destekleme ve Yetiştirme Kursları

2017-2018 Destekleme ve Yetiştirme Kursları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Destekleme ve Yetiştirme Kursları hakkında merak edilen 28 Soru. Kurslara başvuru tarihlerini ve detaylı bilgileri haberimizden görebilirsiniz. Öğrenciler ve öğretmenler kurslara başvuru tarihlerini buradan öğrenebilirler. EBA E-kurs sistemi üzerinden giriş yaparak işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. İşte detaylı açıklamalar. 

EBA E-KURS giriş ekranı için tıklayınız

Kılavuz için tıklayınız

2017 – 2018 Öğrenim Yılı Destekleme Yetiştirme Kursu İş Takvimi , Başvuru Tarihleri

 

1. Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi modülüne nasıl ulaşılır?

http://odsgm.meb.gov.tr adresinden Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmî internet sayfası açılır. Sağ üst bölümde yer alan “E-KURS” butonu tıklanır. Ayrıca, adres çubuğuna https://e-kurs.eba.gov.tr/ yazılarak da Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi modülüne ulaşılabilir.

 

2. Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi modülüne kurs merkezleri girişi nasıl yapılacaktır?
Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi Girişi sayfasından “Kurs Merkezleri için MEBBİS Girişi” butonu tıklanır. Güvenlik kodu girildikten sonra kurum kodu ve kurum şifresi girilir.

3. Kurslardan kimler faydalanacaktır?
Kurslara Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, resmi/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden her sınıf seviyesindeki istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilecektir.

4. Öğretmenler nerelerde kurs verebilmektedir?
Kurs vermek isteyen kadrolu/sözleşmeli öğretmenler kadrolarının bulunduğu il ya da ilçedeki okullarda ayrıca süresi içinde başvurmak şartıyla görevlendirme olarak çalıştıkları il/içe sınırındaki okullarda görev alabilmektedir.

5. Kurs merkezleri nasıl belirlenir?
Fiziki altyapısı, ulaşım imkânları, yerleşim birimindeki konumu, ısınma, güvenlik gibi durumları uygun olan resmî ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlükleri millî eğitim müdürlüğünce kurs merkezi olarak belirlenecektir. Nüfus yoğunluğu az olan ilçelerde merkezi bir okul kurs merkezi olarak belirlenir.

6. Kurslar hangi derslerden açılır?
Ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve ortaöğretim kurumlarının haftalık ders çizelgesinde bulunan derslerinden, Bakanlıkça ilan edilen derslerle sınırlı olarak veli ve öğrenci talebine göre açılacaktır.

7. Kurslarda görev alacak öğretmenler nasıl belirlenir?
Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler e-kurs modülü üzerinden en fazla üç okul tercih ederek müracaatlarını yapar. Bu öğretmenlerin görevlendirilmesi kurs merkezi müdürlüğünce öğrenci tercihleri ve ihtiyaçlar gözetilerek yapılır. Kurs Merkezleri, ek dersini doldurmayan ve diğer tercihinde de görev almak isteyen öğretmenler için “DERS TAMAMLAMA” sekmesi ile 2. Tercihi olan okula yönlendirebilir. Görev veremedikleri öğretmenleri ise modül üzerinden “İHTİYAÇ FAZLASI” olarak il havuzuna gönderir. Bu öğretmenlere diğer tercih ettikleri okullarda görev verilebilir. İhtiyaç olması halinde modül üzerinden başvuran ücretli öğretmenlere komisyonlar tarafından görevlendirme yapılabilir

8. Öğretmenler kurslarda bir haftada toplam kaç saate kadar derse girebilecektir?
Öğretmenler okulda girdiği dersler dâhil haftada toplam 40 saate kadar ders verebilecektir. Örneğin bir öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa19 saate kadar, okulda haftada 30 saat derse giriyorsa 10 saate kadar derse girebilecektir.

9. Kurs merkezlerinde görevli yönetici ve öğretmenlerin ders ücretleri hangi mevzuata göre ödenir?
Öğretmenlerin ve kurs merkezi yöneticilerinin ücretleri, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında belirlenecektir. Görevlendirme işlemleri ise Talim Terbiye Kurulunun 9 Numaralı kararı çerçevesinde yapılacaktır.

10. Okul müdürü veya müdür yardımcıları kurslarda ders verebilecek midir?
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında belirlenecektir.

11. Kurs merkezlerinde görevlendirilecek öğretmen sayısının yetersiz olması halinde bu ihtiyaç nasıl karşılanır?
Öğretmen sayısının yetersiz olduğu durumlarda, Kurs Merkezlerinin sınıf oluşturma aşamasında e-Kurs modülü üzerinden öğretmen talep etmesi halinde aynı ilçede kadrosunun olması şartıyla başka okullarda görev yapan kadrolu/sözleşmeli öğretmenler ilçe komisyonlarınca “ÖĞRETMEN ARA” sekmesi ile Kurs Merkezindeki sınıfa atanabilecektir.

12. Kurslarda rehberlik öğretmenleri görev alabilecek midir?
Kurslarda rehberlik öğretmenleri Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nin 54 ve 55. maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

13. Yedek subay öğretmenlere kurslarda görev almaları halinde ücret ödemesi yapılabilir mi?
Yedek subay öğretmenlere kurslarda isteğe bağlı olarak görev verilebilir. Ancak 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununun geçici 8 inci maddesinde geçen “Bu öğretmenlere öğretmenlikten dolayı ayrıca bir ücret ödenmez.” hükmü gereği herhangi bir ücret ödemesi yapılamayacaktır.

14. İlkokul öğrencileri için destekleme ve yetiştirme kursları açılabilecek midir?
Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi gereği ilkokul öğrencileri için destekleme ve yetiştirme kursu kapsamında kurs açılmamaktadır.

15. Kurs merkezlerinde bir sınıf seviyesinde birden fazla şube açılması durumunda öğrenci/kursiyerlerin seviyelerine göre sınıflar oluşturulabilecek midir?
Kurs merkezleri, e-kurs modülü üzerinden öğrencilerin bir önceki yıla ait ağırlıklı yılsonu başarı puanı, Bakanlıkça veya kurs müdürlüğünce yapılacak tarama test sonuçları; kursiyerlerin diploma notu vb. ölçülebilir kriterleri de dikkate alarak sınıf oluşturma iş ve işlemlerini yapar.

16. Bir öğrenci en fazla kaç farklı dersten kurs alabilir?
• Ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarındaki öğrenciler en fazla 5 farklı dersten, haftalık toplam 12 saate kadar, • 8. sınıftaki öğrenciler ise en fazla 6 farklı dersten haftalık toplam 18 saate kadar, • Ortaöğretim kurumlarının 9,10 ve 11. sınıflarındaki öğrenciler en fazla 5 farklı dersten haftalık toplam 12 saate kadar, • 12. sınıftaki öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler en fazla 6 farklı dersten haftalık toplam 24 saate kadar, kurs alabilirler.

17. Mezunlara yönelik kurslarla ilgili iş ve işlemler nasıl yürütülecektir?
Mezunlara yönelik kurslar halk eğitim merkezleri sorumluluğunda açılır. Ancak halk eğitim merkezinin bulunmadığı veya fiziki kapasitesinin uygun olmadığı hâllerde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince uygun görülen binalarda da açılabilir. Mezunlara yönelik yaygın eğitim kurslarının örgün eğitim kurumlarında açılması halinde, kurs açma/kapatma, ders programları onay, öğretmen belirleme, öğrenci kayıt vb. iş ve işlemler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince; kursların yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemler ise kursun yapıldığı örgün eğitim kurumu müdürlüğünce yürütülür.

18. Açık öğretim öğrencileri için kurslar nasıl planlanacak?
Bu öğrencilerin kursları da örgün eğitim kurumlarında düzenlenecektir. Ancak il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde kurulan komisyonlarca bu öğrencilerin kurslarının zorunlu eğitim çağındaki örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin kurslarından farklı bir ortamda olacak şekilde planlanması gerekmektedir.

19. Ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik kurs açılabilecek midir?
Ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik herhangi bir kurs planlaması yapılmayacaktır.

20. Kurs programları nasıl oluşturulacaktır?
Kurslarda derslerin örgün eğitim müfredatı kapsamında Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yayımlanacak olan kurs programı çerçevesinde yürütülmesi esastır. Programı yayımlanmayan dersler için o derse giren öğretmen tarafından ders programı oluşturulur. Kurs programları en geç kursların açıldığı ilk haftanın son işgününe kadar kurs merkezi müdürüne onaylatılır.

21. Kurslarda sınıf mevcudu kaç öğrenci/kursiyerden oluşur?
Her bir kurs programına devam edecek sınıftaki öğrenci/kursiyer sayısı 10’dan az olamaz. Sınıf mevcudunun 20 olması esastır. Bu sayı dolmadan yeni bir sınıf açılamaz. Sınıf mevcudu en fazla 25’e kadar çıkartılabilir.

22. Öğrencilerin kurslara devam etmesi zorunlu mudur?
Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10’ u kadar devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir.

23. Kurslara katılacak olan öğrenci/kursiyerlerden herhangi bir ücret alınacak mıdır?
Kurslar ücretsizdir. Bu nedenle, veli ve öğrenci/kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

24. Yarıyıl tatilinde kurslar devam edecek midir?
Kurslar ihtiyaç duyulması halinde cumartesi, pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde de açılmaktadır.

25. DYK’larda günlük kurs saatleri nasıldır?
Örgün eğitim kurumlarında açılan kurslarda; hafta içi bir günde en fazla 2 farklı dersten toplam 4 saate kadar, hafta sonu bir günde ise en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir. Yaygın eğitim kurumlarınca yürütülen DYK’larda ise bu süreler halk eğitim merkezi müdürlüklerince belirlenir.

26. Özel Öğretim Okullarında kurs açılabilir mi?
Özel öğretim okullarında destekleme ve yetiştirme kurslarının açılması mümkün olmayıp, bu öğrenciler örgün eğitim kurumlarında açılan kurslara katılabilmektedir.

DYK’da öğrenci sayısı 10’un altına düşen kurslarda nasıl bir işlem uygulanır?
Kursa devam eden öğrenci/kursiyer sayısının 10’un altına düşmesi durumunda, okul/kurum müdürünün teklifi ile komisyon tarafından ay sonunda kurs sınıfının birleştirilmesi veya kapatılmasına karar verilir.

28. Destekleme ve yetiştirme kurslarının hizmet puanı eklenmesi nerede yapılır?
Destekleme ve yetiştirme kurslarındaki hizmet puanı eklenmesi İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Özlük İşleri birimlerince yapılmaktadır.

Sertifikalı Eğitimler

Destekleme Yetiştirme Kursu Açabileceğiniz EğitimlerRelatest posts

Yaratıcı Drama Sertifikası

Leave Comments

Kurs Vitrini
WhatsApp ile Bilgi Al
BİLGİLERİNİZİ BIRAKIN SİZLERİ ARAYALIM

Kurs Vitrini’ne göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.İletişim bilgilerinizi aşağıda ki ön bilgilendirme formuna bırakabilirsiniz. Eğitim danışmanlarımız bilgilendirme için kısa sürede sizlere dönüş sağlayacaktır. Not : (Ön bilgilendirme için bırakmış olduğunuz iletişim bilgileri sadece sizi bilgilendirme araması yapmak içindir kayıt işlemi değildir.)

   

   


  X
  HIZLI ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
  ×

  Powered by WhatsApp Chat

  × WhatsApp ile Mesaj Gönder